yt
ofpt
ofpt
bip

Historia

NASZA HISTORIA
 
Datę 21 kwietnia 1976 godz. 18.00 przyjmujemy za moment naszych narodzin, tj. rozpoczęcie działalności środowiskowej przez Miejski Ośrodek Kultury w swojej siedzibie budynku Muzeum Ziemi Limanowskiej Klubu "U Marsów".
Dlaczego "U Marsów"? Otóż ten zabytkowy dworek, w którym nowo otwarty Miejski Ośrodek Kultury znalazł swoje miejsce, był własnością rodziny Marsów.

Tam też w miłej, ba! Wręcz przyjacielskiej atmosferze przeczekaliśmy 7 lat aż do momentu oddania do użytku inwestycji Dom Młodzieży im. Janka Krasickiego, w 1983 roku tam też swoją siedzibę znalazł Miejski Ośrodek Kultury. Wraz z nową siedzibą spełniły się marzenia na rozpoczęcie prawdziwej działalności środowiskowej. Przez wszystkie te lata umożliwiliśmy rozwój zainteresowań wielu pokoleniom limanowian w pracowniach, zespołach artystycznych, na kursach i w klubach. Życie zweryfikowało wiele naszych działań: w 1994 roku do naszej działalności w zakresie kultury dołożono turystykę, a wraz z nią hotel. W ten sposób nasz stan posiadania powiększył się, przybyło też sporo obowiązków.

W maju 2017, dzięki staraniom Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy, samorządowi miasta Limanowa zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego przyznał na ten cel prawie 2 mln zł, przy czym wartość całego projektu szacowana jest na około 7 mln.

Całość przedsięwzięcia ma obejmować m.in: przebudowę i rozbudowę części składającej się z sali widowiskowej wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz foyer z węzłem szatniowo-kasowym i sanitarnym, wykonanie do budynku pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącą z poziomu utwardzonego placu - w budynku zaprojektowano system pochylni oraz urządzenie dźwigowe zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi.

Po przebudowie i rozbudowie budynek Limanowskiego Domu Kultury, nadal będzie pełnił dotychczasowe funkcje, tj. widowiskowo-teatralną, pracowni artystycznych i klubów zainteresowań, do budynku powróci również prowadzone przez LDK Kino Klaps.

Na czas remontu, działalność Limanowskiego Domu Kultury została przeniesiona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej.
 
NASZE NAJWIĘKSZE I WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
  • Klub "U MARSÓW"
  • Akcja "OD WIDZA DO AUTORA"
  • Limanowa Miłym Gościom
  • Limanowskie Lato Artystyczne
  • Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słaza"
  • DKF - "302"
  • Triada artystyczna
  • Przegląd Zespołów Kolędniczych
  • Ginsburskie Spotkania Młodzieży
  • Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
  • Ogólnopolski Festwial Piosenki Turystycznej Limanowa
  • Kino Konesera
  • Bajkowe Niedziele
  • Wieczór oscarowy w kinie Klaps
  • Dni Limanowej
  • Przedwiośnie Małych Form Teatralnych

Przy Limanowskim Domu Kultury działają następujące warsztaty i zespoły:
  • Zespół Regionalny im. Ludwika Mordarskiego " LIMANOWIANIE"
  • Orkiestra Dęta "Echo Podhala"
  • Limanowska Orkiestra Kameralna
  • Grupa dziecięca zespołu regionalnego Limanowianie
  • Amatorski Teatr "Co się stało?!"
Ponadto:
  • pracownia plastyczna
  • pracowna ceramiczna
  • warsztaty robotyki
  • warsztaty taneczne
  • szachy
  • zajęcia z florystki i koronkarstwa dla Seniorów
  • inne

KADRA

Kadra Limanowskiego Domu Kultury to przygotowani zawodowo, z długoletnim stażem specjaliści tworzący jego tożsamość i pomyślny rozwój. Pracując od wielu lat w nieco tylko zmieniającym się składzie osobowym jesteśmy zespołem szanującym się nawzajem i szanującym swoją pracę, dzięki temu udało nam się wielokrotnie pokonać trudności w naszych działaniach.


 

O Limanowskim Domu Kultury