yt
ofpt
ofpt
bip

Historia

NASZA HISTORIA
 
Datę 21 kwietnia 1976 godz. 18.00 przyjmujemy za moment naszych narodzin, tj. rozpoczęcie działalności środowiskowej przez Miejski Ośrodek Kultury w swojej siedzibie budynku Muzeum Ziemi Limanowskiej Klubu "U Marsów".
Dlaczego "U Marsów"? Otóż ten zabytkowy dworek, w którym nowo otwarty Miejski Ośrodek Kultury znalazł swoje miejsce, był własnością rodziny Marsów.

Tam też w miłej, ba! Wręcz przyjacielskiej atmosferze przeczekaliśmy 7 lat aż do momentu oddania do użytku inwestycji Dom Młodzieży im. Janka Krasickiego, w 1983 roku tam też swoją siedzibę znalazł Miejski Ośrodek Kultury. Wraz z nową siedzibą spełniły się marzenia na rozpoczęcie prawdziwej działalności środowiskowej. Przez wszystkie te lata umożliwiliśmy rozwój zainteresowań wielu pokoleniom limanowian w pracowniach, zespołach artystycznych, na kursach i w klubach. Życie zweryfikowało wiele naszych działań: w 1994 roku do naszej działalności w zakresie kultury dołożono turystykę, a wraz z nią hotel. W ten sposób nasz stan posiadania powiększył się, przybyło też sporo obowiązków.
 
NASZE NAJWIĘKSZE I WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
 • Klub "U MARSÓW"
 • Akcja "OD WIDZA DO AUTORA"
 • Limanowa Miłym Gościom
 • Limanowskie Lato Artystyczne
 • Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słaza"
 • DKF - "302"
 • Triada artystyczna
 • Przegląd Zespołów Kolędniczych
 • Ginsburskie Spotkania Młodzieży
 • Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Ogólnopolski Festwial Piosenki Turystycznej Limanowa
 • Kino Konesera
 • Bajkowe Niedziele
 • Wieczór oscarowy w kinie Klaps
 • Dni Limanowej
 • Przedwiośnie Małych Form Teatralnych

KADRA

Kadra Limanowskiego Domu Kultury to przygotowani zawodowo, z długoletnim stażem specjaliści tworzący jego tożsamość i pomyślny rozwój. Pracując od wielu lat w nieco tylko zmieniającym się składzie osobowym jesteśmy zespołem szanującym się nawzajem i szanującym swoją pracę, dzięki temu udało nam się wielokrotnie pokonać trudności w naszych działaniach.


Magdalena Szczygieł - Smaga - Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury

SEKRETARIAT

Wiesław Wojcieszak
- specjalista ds. administracji

DZIAŁ ANIMACJI KULTURY I KINA

Marcin Koszyk - kierownik działu animacji kultury i kina
Joanna Dębska -  instruktor w dziale animacji kultury i kina
Wiesława Frączek - instruktor plastyki


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Ewa
Janik - kierownik działu administracyjno - gospodarczego
Zbigniew Twaróg - kinooperator
Marian Florek - konserwator, kinooperator
Mateusz Bujak - obsługa klienta
Jerzy Dudek - akustyk, elektryk
Zofia Florek - pracownik gospodarczy

 

O Limanowskim Domu Kultury