yt
ofpt
ofpt
bip

Zapytania ofertowe

Aktualności

ROZEZNANIE CENOWE - utworzenie zakładki realizowanego mikroprojektu

W związku z realizacją przez Limanowski Dom Kultury mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.

PLIKI DO POBRANIA

O Limanowskim Domu Kultury