yt
ofpt
ofpt
bip

Projekt Interreg

Aktualności

Pliki do pobrania


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Do uzupełnienia.

O Limanowskim Domu Kultury