yt
ofpt
ofpt
bip

Projekt Interreg

Aktualności

Projekty

Filmy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 


Do uzupełnienia.

O Limanowskim Domu Kultury