yt
ofpt
ofpt
bip

Projekt Interreg

Aktualności

Zapytania ofertowe


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W związku z realizacją przez Limanowski Dom Kultury mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert w organizowanych przez Limanowski Dom Kultury przetargach i zapytaniach ofertowych na wykonanie usług niezbędnych do realizacji mikroprojektu.

W zakładce zapytania ofertowe znajdą Państwo również informacje odnośnie wyników tychże postępowań.

O Limanowskim Domu Kultury