yt
ofpt
ofpt
bip

Galeria

Aktualności

Transgraniczne warsztaty regionalne: Zespół Regionalny „ Jurkowianie ".


Warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Galeria zdjęć z transgranicznych warsztatów regionalnych w dniu  27 maja i 17 czerwca  2017 roku - Zespół Regionalny „ Jurkowianie".

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury