yt
ofpt
ofpt
bip

Galeria

Aktualności

Transgraniczne warsztaty regionalne: súbor Trnkári zo Žaškova.


Warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Galeria zdjęć z transgranicznych warsztatów regionalnych w dniu 10 i 12 czerwca 2017 roku - súbor Trnkári zo Žaškova.
 

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury