yt
ofpt
ofpt
bip

Galeria

Aktualności

Transgraniczne warsztaty regionalne: Subor Goral so Suchej hory.Warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Galeria zdjęć z transgranicznych warsztatów regionalnych w dniu 13 - 14 czerwca 2017 roku - Subor Goral so Suchej hory.
 

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury