yt
ofpt
ofpt
bip

Galeria

Aktualności

Transgraniczne warsztaty regionalne: Zespół Regionalny " Limanowianie" - muzyka pasterska.


Warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Galeria zdjęć z transgranicznych warsztatów regionalnych w dniu  27 -28 czerwca 2017 roku - Zespół Regionalny „ Limanowianie" - muzyka pasterska.

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury