yt
ofpt
ofpt
bip

Przetargi - archiwum

Aktualności

Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”,Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin, NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Rozwój kin - Modernizacja kin.

PLIKI DO POBRANIA

O Limanowskim Domu Kultury