yt
ofpt
ofpt
bip

Zwycięzcy w Konkursie Grup Regionalnych

Konkurs Grup Regionalnych pojawił się na „Słazie” po raz pierwszy w roku 2005 ze względu na coraz większy udział w festiwalu grup o statusie innym niż zespoły regionalne i przeznaczony jest dla uczestników dorosłych. Z początku jego nazwa brzmiała: Konkurs Grup Obrzędowych.
Do roku 2004 występujące w trakcie „Słazy” np. Koła Gospodyń Wiejskich oceniane były w ramach Konkursu Zespołów Regionalnych.
Od roku 2014 jest to Konkurs Grup Regionalnych.

Poniżej prezentujemy zwycięzców pierwszych miejsc na przestrzeni lat 2005 - 2018.
 
 
Grupa Obrzędowa z Sadku - Kostrzy
2008
„Kijom Worci” z Pisarzowej
2016
Koło Gospodyń Wiejskich z Laskowej
2013, 2016
Koło Gospodyń Wiejskich z Męciny
2005, 2006, 2010, 2017
Koło Gospodyń Wiejskich z Pisarzowej
2011, 2014
Koło Gospodyń Wiejskich z Podłopienia
2014, 2017
Koło Gospodyń Wiejskich z Zasadnego
2018
Koło Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi - Roli
2007
   

O Limanowskim Domu Kultury