yt
ofpt
ofpt
bip

Nagroda im. Jerzego Obrzuta "Za wierność wobec tradycji"

Nagroda im. Jerzego Obrzuta, pomysłodawcy i inicjatora Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”, została utworzona po jego śmierci w roku 1991 i w tymże roku wręczona po raz pierwszy.
W roku 1992 w protokole zapisano, że została wręczona nagroda „im. Jerzego Obrzuta za wierność tradycji”.
Dopiero w roku 1993 przybrała formę obowiązującą do dzisiaj, tzn. „Za wierność wobec tradycji”.
Od momentu jej powstania zdarzył się kilkunastoletni okres przerwy w jej nadawaniu, po którym została wznowiona w roku 2009.

Poniżej prezentujemy laureatów tej nagrody na przestrzeni lat 1991 - 2018.
   
1991 Zespół „Limanowianie” z Limanowej
1992 kapela „Zagórzanie” Stanisława Ciężadlika z Mszany Dolnej
1993 kapela „Słopniczanie” ze Słopnic
1994 Władysław Ścianek - skrzypek z Kamienicy
2009 Zespół Regionalny „Kasinianie - Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej
2010 Zespół Regionalny „Przyszowianie” z Przyszowej
2011 muzyka „Laskowioki” z Laskowej
2012 muzyka „Kasinianie - Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej
2013 muzyka „Laskowioki” z Laskowej
2014 muzyka „Spod Kicek” z Mordarki
2015 muzyka „Pnioki” z Sadku - Kostrzy
2016 Zespół Regionalny „Słopniczanie” ze Słopnic
2017 muzyka ludowa „Jurkowianie” z Jurkowa
2018 Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy
   

O Limanowskim Domu Kultury