yt
ofpt
ofpt
bip

Opłaty

UWAGA!

Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, lub w której pracuje korzystający z wyżywienia.

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020 ROKU WYNOSI: 200,20 zł (słownie: dwieście złotych złotych 20/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (CAŁY OBIAD) W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020 ROKU WYNOSI: 138,60 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych 20/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (ZUPA) W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020 ROKU WYNOSI: 25,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 20/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (DRUGIE DANIE) W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020 ROKU WYNOSI: 113,40 zł (słownie: sto trzynaście złotych 40/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE PRACOWNIKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020 ROKU WYNOSI: 231,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych 00/100).

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA NUMERY KONT PRZYPISANE POSZCZEGÓLNYM JEDNOSTKOM!
 
 1. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 42 88040000 0070 0024 5906 0015
   
 2. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 53 88040000 0070 0024 5906 0011
   
 3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 69 88040000 0070 0024 5906 0014
   
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 26 88040000 0070 0024 5906 0012
   
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 80 88040000 0070 0024 5906 0010
   
 6. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 96 88040000 0070 0024 5906 0013

UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

PRACOWNICY: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko, okres za który następuje płatność oraz nazwę szkoły.

Serdecznie dziękujemy!

O Limanowskim Domu Kultury