yt
ofpt
ofpt
bip

Historia Kina

HISTORIA KINA "KLAPS" LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY
 
Pierwsza umowa ustalająca zasady, warunki i tryb wypożyczania kopii filmowych i ich użytkowania przez najemcę, w ramach nie komercyjnego wyświetlania filmów w kinie, opatrzona jest datą 23.11.1988 r., a spisana jest pomiędzy: „Okręgowym Przedsiębiorstwem Rozpowszechniania Filmów w Krakowie, ul. Smoleńsk 2, reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Mariana Celejewskiego i gł. Księgowego mgr Jacka Gracę z jednej strony, a Ośrodkiem Kultury Miasta i Gminy Limanowa, ul. Krasickiego 14 (obecnie: Bronisława Czecha 4) reprezentowanym przez Ob. Jerzego Obrzuta – dyrektora i Ob. Wiesławę Skibińską – główną księgową, zwanym dalej najemcą z drugiej strony”.

Równocześnie przystąpiono do napisania Statutu „Dyskusyjnego Klubu Filmowego 302”, którego §6 mówi:
 
Celem Klubu jest:
a) rozszerzenie i pogłębianie wiadomości z zakresu sztuki filmowej
b) umożliwianie członkom zapoznawania się z najbardziej wartościowymi i interesującymi dziełami filmowymi
c) kształcenie podstaw samodzielnej oceny oglądanych filmów
d) podnoszenie kultury filmowej w społeczeństwie – propagowanie i upowszechnianie filmów o wybitnych wartościach artystycznych i postępowych walorach społecznych (zał. 1, 2)

Decyzja Nr 12/91 z dn.: 7.06. 1991 roku Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu zezwoliła, dyrekcji Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Limanowej na: "prowadzenie kina stałego w siedzibie Ośrodka Kultury w Limanowej. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.” Od tego momentu kino stało się kinem komercyjnym i zaczęło funkcjonować pod nazwą aktualną do dzisiaj - kina „KLAPS”.

Kolejna umowa (z dnia 1.09.1991 r) ustalająca zasady, warunki i tryb wypożyczania kopii filmowych i ich użytkowania przez najemcę, spisana została pomiędzy Instytucją Filmową Dystrybucji Filmów „Apollo Film” w Krakowie, ul. Pychowicka 7, reprezentowanym przez Bolesława Hołdysa – dyrektora i Lucyną Kasperkiewicz – główną księgową, a Ośrodkiem Kultury Miasta i Gminy Limanowa ul. Bronisława Czecha 4 - Jerzym Obrzutem – dyrektorem, a Janiną Teresą Wnuk – główną księgową.

Stopniowo zaczęła się poszerzać współpraca z dystrybutorami filmowymi o:
  • Agencję Graffiti Info w Krakowie (31.10.94 r),
  • International Movie Productions Poland w Warszawie i innymi pojawiającymi się na rynku.
W roku 2010 kino włączyło się w Małopolską Sieć Kin Cyfrowych, powiększając dzięki temu swoje możliwości o kino cyfrowe i 3D.

O Limanowskim Domu Kultury