yt
ofpt
ofpt
bip

Dziecięca Triada Artystyczna

„DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA” to wspólna nazwa dla trzech konkursów artystycznych, organizowanych w ubiegłych latach przez Limanowski Dom Kultury oraz Urząd Gminy w Limanowej. Mogą brać w nich udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Limanowa.  Od roku 2014 TRIADA odbywa się pod Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa i obejmuje szkoły i przedszkola z terenu gimny miejskiej.

Konkursy te w zamierzeniu organizatorów mają na celu zainteresowanie najmłodszych poezją, śpiewem, tańcem, teatrem, muzyką; wspomagać kształtowanie u dzieci kultury językowej i estetyki wysławiania się. Chcemy stworzyć możliwość zaprezentowania środowisku limanowskiemu całorocznej pracy twórczej placówek oświatowych.
Jednocześnie dzieciom – małym artystom, chcemy dać satysfakcję z publicznej prezentacji i w ten sposób stworzyć atmosferę zachęty dla uczestnictwa w życiu kulturalnym od najmłodszych lat.
Każdą szkołę w poszczególnych konkursach może reprezentować maksymalnie 3 uczestników w wieku od 6-12 lat.

Konkurs składa się z 4 rodzajów prezentacji, którymi są:
  • Mały Konkurs Recytacji Poezji Dla Dzieci,
  • Spotkania Śpiewających Dzieci,
  • Prezentacje Taneczne Limanowskich Dzieci.
  • Prezentacje Artystyczne Limanowskich Dzieci
Udział reprezentantów placówki oświatowej w każdym z konkursów jest punktowany oddzielnie, zaś za udział reprezentantów szkoły lub przedszkola w każdym z konkursów placówka oświatowa otrzymuje dodatkowo 3 punkty.

TRIADA odbywa się więc na przestrzeni kilku tygodni, gdyż poszczególne konkursy mają miejsce w różne dni. Finał odbywa się natomiast zawsze w święto Dnia Matki, kiedy podczas koncertu odbywają się prezentacje finałowe.

Zdjęcia z "Dziecięcej Triady Artystycznej" można obejrzeć w zakładce Galeria Zdjęć.
 
 
Regulamin, karty zgłoszeń i zgoda na publikację wizerunku tegorocznej edycji do pobrania poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

O Limanowskim Domu Kultury