yt
ofpt
ofpt
bip

Historia

Od 1975 roku każdej jesieni, po wykopkach i siewach ozimin, wyznaczają sobie spotkanie w Limanowej muzykanci, gawędziarze, śpiewacy ludowi oraz zespoły folklorystyczne."

Limanowska Słaza powstała z inicjatywy ówczesnego dyrektora Domu Kultury – Jerzego Obrzuta. Początkowo występy odbywały się w dawnym kinie Sojusz, później festiwal został przeniesiony do Limanowskiego Domu KulturyWażną postacią dla festiwalu był prof. Roman Reinfuss z Krakowa – znany etnograf, znawca polskiej sztuki ludowej i etnografii Karpat, który do początku przewodniczył jury podczas festiwalu.

Słaza z czasem zaczęła przyciągać do Limanowej ludzi z całej Polski między innymi dzięki Ogólnopolskiemu Seminarium Folklorystycznemu, które działa przy festiwalu. Seminarium powstało z inicjatywy Benedykta Kafla i działa prawie od samego początku, bo od III Limanowskiej Słazy. W ramach seminarium odbywają się zajęcia taneczne, muzyczne, wykłady o obrzędach i zwyczajach ludowych. Dzieci i dorośli uczestniczący w zajęciach, uczą się historii regionu oraz pogłębiają swoją wiedzę o folklorze.

Limanowska Słaza to festiwal inspirowany życiem na wsi i zwyczajami mieszkańców. Ma na celu zachowanie dziedzictwa kultury Lachów, Zagórzan oraz białych górali. Na festiwalu mogą zaprezentować się zespoły, gawędziarze, śpiewacy i instrumentaliści ludowi z szerokiego regionu Limanowszczyzny.

Dużo by pisać o historii Limanowskiej Słazy. Najlepszym podsumowaniem, które zawiera nie tylko "suche" fakty, ale również to co najważniejsze czyli emocje jest film dokumentalny "Pośród swoich" powstały z okazji jubileuszowej 40. Limanowskiej Słazy. 

 

 


 

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury