yt
ofpt
ofpt
bip

Środki zewnętrzne

Limanowski Dom Kultury stara się aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na działalność kulturalną oraz na działalność kina „Klaps”.
 


ROK 2018


NARODOWE CENTRUM KULTURY
W ramach programu „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska.” wdrożonego przez Narodowe Centrum Kultury, Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł (87,56% budżetu zadania) na realizację projektu pod nazwą: „Mali Limanowianie – pielęgnować tradycje”.
Projekt realizowany był w październiku i listopadzie, a w jego ramach odbyły się warsztaty integracyjne, śpiewu, muzyki oraz wykonane zostały tradycyjne stroje pasterskie.
Z wynikami realizacji projektu można zapoznać się TUTAJ, a efekt przeprowadzonych warsztatów i finalny etap projektu będzie można zobaczyć w dniu 20 stycznia 2019 r. Wtedy bowiem grupa dziecięca „Mali Limanowianie” wystąpi podczas tradycyjnego Koncertu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda!”
Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej: www.ldk.limanowa.pl

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Prestiżowy Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” otrzymał dwuletnie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na lata 2018 – 2019 w ramach priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Finansowe wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, udzielone zostało na organizację 44. i 45. festiwalu, przy czym kwotę dofinansowania rozkłada się równo po 25 000,00 zł na każdy z festiwali. Wniosek Limanowskiego Domu Kultury uzyskał bardzo wysokie noty zarówno za część merytoryczną, strategiczną, jak i organizacyjną. Środki zostały przyznane we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury.
TUTAJ można zapoznać się z wynikami Festiwalu.

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pod nazwą: „Letnie Spotkania z Folklorem – Limanowa 2018”. Kwota dofinansowania w wysokości 18 000,00 zł stanowi 78,82% całościowego budżetu zadania opiewającego na kwotę ponad 22 000,00 zł.
„Letnie Spotkania z Folklorem” miały na celu utrzymanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz utrwalenie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń. W trakcie wydarzenia zostały pokazane najcenniejsze i autentyczne wartości kultury regionu wyrażone w muzyce, tańcach, gwarze oraz obrzędach i zwyczajach ludowych. W ramach projektu zrealizowano dwa spotkania - 5 sierpnia i 2 września - w Parku Miejskim, jedynym w mieście miejscu ze sceną bez barier architektonicznych.  Każde ze spotkań przybliżyło publiczności różne oblicza folkloru. W sierpniu można było zobaczyć i posłuchać zespołów i śpiewaków dziecięcych oraz młodzieżowych, a we wrześniu zespołów dorosłych.
TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami realizacji zadania.
 


ROK 2017


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – całkowita kwota dofinansowania w roku 2017 – 144 000,00 zł.

- zadanie pod nazwą: „XLIII Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”” otrzymało dofinansowanie z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” w kwocie 20 000,00 zł; w ramach zadania z tej kwoty zostały sfinansowane m. in. nagrody festiwalowe.
Celem programu „Kultura ludowa i tradycyjna” jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.
TUTAJ można zapoznać się z wynikami Festiwalu.

- zadanie pod nazwą: „Jubileuszowe XX Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej” otrzymało dofinansowanie z programu „Muzyka” w kwocie 20 000,00 zł; w ramach zadania z tej kwoty został wydany m. in. mini album podsumowujący dwudziestoletnią historię wydarzenia.
Celem programu „Muzyka” jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.
TUTAJ można zobaczyć relację z pierwszego koncertu, TUTAJ z drugiego koncertu, a TUTAJ z koncertu trzeciego.

- zadanie pod nazwą: „Kim jesteśmy – w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej” otrzymało dofinansowanie z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” w kwocie 20 000,00 zł; w ramach zadania z tej kwoty zostały wykonane badania etnograficzne regionu.
TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami realizacji zadania.

- zadanie pod nazwą: „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w LDK” otrzymało dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” w kwocie 84 000,00 zł; w ramach zadania z tej kwoty zakupiono instrumenty dla LDK oraz podesty dla chórów.
Celem programu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.
TUTAJ można zobaczyć relację z finalizacji projektu.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020
Ponadto od kwietnia do grudnia Limanowski Dom Kultury w partnerstwie z Domem Kultury w Dolnym Kubinie realizował mikroprojekt pod nazwą: „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”. Realizacja projektu była możliwa dzięki pozytywnej decyzji Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, którego spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu w dniach 20-21 lutego 2017 r. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pod nazwą: „Łączy nas natura i kultura”.
Całość zadania opiewała na kwotę 37 132,65 €, przy czym wysokość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 31 562,75 € co stanowiło 85% budżetu zadania, wkład własny w wysokości 10% wyniósł 3 713,27 €, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowiące 5% budżetu zadania to kwota 1 856,63 €.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.”
TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami i prześledzić kolejne etapy realizacji projektu.
 

ROK 2016


POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Remont i modernizacja holu kasowego z równoczesnym unowocześnieniem systemu sprzedaży biletów poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w kinie Klaps w Limanowej”.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – nazwa programu: Rozwój kin – Modernizacja kin.
Całość inwestycji opiewała na kwotę 30 099,00 złotych, z czego kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 20 760,00 zł, co stanowi prawie 52% budżetu całego przedsięwzięcia.
TUTAJ można zobaczyć relację z zakończenia prac.
Po zakończeniu realizacji projektu ruszyła sprzedaż online biletów do kina. TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami.
 

ROK 2015


POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i montaż foteli kinowych w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury”.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – nazwa programu: Rozwój kin – Modernizacja kin.
Montaż foteli miał miejsce w sierpniu 2015 r. Całość inwestycji opiewała na kwotę 193 280,00 zł, z czego kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 100 000,00 zł, co stanowi blisko 70% budżetu całego przedsięwzięcia.
TUTAJ można zobaczyć relację z zakończenia prac.
 

ROK 2010


MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013
Limanowski Dom Kultury wziął udział w projekcie „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych”.
Projekt ten był zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (A. „Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze II „Gospodarka regionalnej szansy”: kierunek polityki „Rozwój przemysłów czasu wolnego”), a także z przygotowanym Narodowym Programem Cyfryzacji Kin oraz Narodową Strategią Rozwoju Kultury.
Przedmiotem projektu było stworzenie sieci nowoczesnych instytucji kultury w Małopolsce. Polegał on na zakupie i wyposażeniu tradycyjnych kin z Małopolski w nowoczesne systemy kina cyfrowego, które gwarantują najwyższą jakość projekcji, w tym również prezentacji wybranych filmów w systemie trójwymiarowym 3D. System kina cyfrowego zakłada wyświetlanie filmów z serwera kinowego, którego technologia eliminuje zakłócenia mogące wystąpić podczas projekcji. System umożliwia również prezentowanie materiałów z innych źródeł, w tym z komputera i DVD.
Projekt „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych”, koordynowany był przez Fundację Rozwoju Kina w grupie Apollo Film w Krakowie.
W sieci znalazło się dziesięć miast z Małopolski: Bochnia (kino „Regis”), Brzeszcze (kino „Wisła”), Dąbrowa Tarnowska (kino „Sokół”), Kęty (kino Domu Kultury), Kraków (Klub Sztuki Filmowej „Mikro&Mikroffala”), Krynica-Zdrój (kino „Jaworzyna”), Limanowa (kino „Klaps”), Oświęcim („Nasze Kino”), Trzebinia (kino „Sokół”), Wadowice (kino „Centrum”).
Miasta biorące udział w projekcie zapewniły 25% kosztów zakupu sprzętu, natomiast pozostałe 75% zostało pokryte ze środków unijnych.
Małopolska Sieć Kin Cyfrowychwww.mskc.pl
Honorowy patronat nad „Małopolską Siecią Kin Cyfrowych” objął Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, traktując projekt jako przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla kultury.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.
TUTAJ można obejrzeć galerię z montażu „cyfry”, który odbył się w sierpniu 2011 roku.
 

O Limanowskim Domu Kultury