bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Podsumowanie transgranicznych warsztatów regionalnych dla regionu lachowskiego realizowanych w ramach mikroprojektu pt.: ” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

Zespoły regionalne kultywujące folklor lachów zakończyły realizację bezpłatnych warsztatów regionalnych  zorganizowanych w ramach przygotowań do nagrań polsko – słowackiego filmu prezentującego w plenerze tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską.
Warsztaty dla zespołów poprowadziła Pani Lidia Czechowska – choreograf,  wieloletni pracownik  Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wśród zespołów regionalnych reprezentujących region lachowski znalazł się:  Zespół Regionalny „ Limanowianie”, Zespół Regionalny” Szczyrzycanie, Zespół Regionalny „Jurkowianie” oraz Zespół Regionalny „ Przyszowianie”.
W ramach zajęć każdy z zespołów zgodnie z opracowanym przez choreografa programem – scenariuszem warsztatów:
  • zapoznał się z pieśniami najbardziej charakterystycznymi dla swojego regionu,
  • uczestniczył w krótkim wykładzie na temat autentyzmu i jego cech w tańcu,
  • poznał choreografię i poszczególne elementy tradycyjnych tańców regionu ze szczególnym zwróceniem uwagi na objaśnienie układów choreograficznych dla kobiet i mężczyzn,
  • odbył kilka prób choreografii z wejściami i przemiennością elementów.
Zajęcia z muzyki pasterskiej poprowadził  Pan  Leszek  Mordarski posiadający  niezbędną i unikalną wiedzę o muzyce pasterskiej. W ramach tych zajęć kapela pasterska miała możliwość min:
  • uczestniczyć w projekcji filmu pt.” Twórcy Instrumentów Ludowych i Instrumentaliści Ziemi Limanowskiej „– będącego zapisem/dokumentacją folkloru ziemi limanowskiej opracowanym przez prof Ludwika Mordarskiego na temat istniejących w przeszłości instrumentów pasterskich,
  • zapoznać się z charakterystycznymi instrumentami jak: fujarka wielootworowa, słomcok, okaryna trąbka pasterska, trombita, rzemycek  czy też skrzypce wykorzystywanymi przez pasterzy, którzy obdarzeni słuchem muzycznym, spędzali większość czasu obcując z przyrodą i to w niej szukali rozwiązań do realizacji swych muzycznych marzeń,
  • odbyć próby programu prezentującego muzykę pasterską, który zostanie zaprezentowany na filmie.
Kolejnym etapem realizowanego mikroprojektu pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego” będzie powstanie unikalnego  filmu na którym  udokumentowane  zostaną między innymi rezultaty  warsztatów
Zapraszamy na foto relację podsumowującą realizację bezpłatnych warsztatów regionalnych, która dostępna jest w zakładce mikroprojektu na podstronie GALERIA.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy