bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Transgraniczne integracyjne spotkanie w Dolnym KubinieProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

 
2 czerwca 2017 roku Limanowski Dom Kultury współorganizował otwarte integracyjne spotkanie orawskich zespołów biorących udział w realizowanym zadaniu. Z inicjatywą spotkania wystąpiła Pani Jana Greššová Dyrektor Domu Kultury w Dolnym Kubinie.

Na scenie przed mieszkańcami miasta zaprezentowały się Podroháčska foklórna skupina zo Zuberca, Polhoranka z Oravskej Polhory, súbor Trnkári zo Žaškova oraz Subor Goral so Suchej hory, zaproszona została również delegacja z polski w składzie której znaleźli się członkowie Zespołu Regionalnego „Limanowianie”. Każdy z zespołów nie tylko wykonał po jednym tańcu najbardziej charakterystycznym dla regionu orawskiego, ale i uczył kroków poszczególnych tańców zgromadzoną publiczność. Dzięki temu nie tylko zaprezentowano ale i upowszechniono takie tańce jak: TRICIPOKE, ZAJACI, OBRTOK czy GORALSKA POLKA.

Spotkanie było okazją do bliższego poznania się poszczególnych zespołów, nawiązania kontaktów oraz omówienia działań związanych z realizowanym mikroprojektem pt.”Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy