bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Transgraniczne spotkanie w LDKProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

 
 
W środę 10 maja 2017 roku, w Limanowskim Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie partnerów realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 mikroprojektu pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego” . W spotkaniu uczestniczyła Pani Jana Greššová Dyrektor Domu Kultury w Dolnym Kubínie ( na zdjęciu pierwsza od lewej), Pani Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury Magdalena Szczygieł – Smaga oraz personel zaangażowany w realizacje projektu.

Chociaż rozmowa skupiała się przede wszystkim na omówieniu spraw bieżących związanych z wdrożeniem i realizacją mikroprojektu, ustaleniem zakres oraz terminu prac do wykonania przez poszczególne jednostki to była to również okazja do wymiany doświadczeń z dotąd zrealizowanych przez partnerów projektów jak i prowadzonej działalności kulturalno – artystycznej. Aktualnie trwają przygotowania do realizacji najważniejszego elementu pierwszego zadania jakim są transgraniczne warsztaty regionalne dla członków poszczególnych zespołów regionalnych, kapeli z obu miast oraz muzyków prezentujących muzykę pasterską w trakcie których poznają oni i przećwiczą tradycyjne tańce. Efekty tych działań utrwalone zostaną na unikalnym polsko – słowackim filmie prezentującym w plenerze tańce, stroje oraz instrumenty regionu lachowsko – orawskiego. Planowane terminy realizacji warsztatów to przełom maja i czerwca – po zakończeniu ich realizacji na stronie zakładki na stronie www.ldk.limanowa.pl, stronach partnerów zamieszczona zostanie informacja podsumowująca jak i foto – relacja.

Wspólna praca nad realizowanym mikroprojektem wpływa nie tylko na ożywienie współpracy polsko-słowackiej, promocję regionu ale i inspiruje zespoły do organizacji dalszych działań kulturalnych, których uczestnikami będą mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza.

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy