bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Transgraniczne warsztaty regionalne w ramach mikroprojektu pt. "Tańce stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

Rozpoczął się pracowity czas dla zespołów regionalnych biorących udział w mikroprojekcie realizowanym przez Limanowski Dom Kultury w partnerstwie z Domem Kultury w Dolnym Kubinie. Od soboty 27 maja ruszyły transgraniczne warsztaty regionalne po stronie polskiej. W ich trakcie zespoły, kapele oraz muzycy prezentujący muzykę pasterską, przygotują tradycyjne tańce regionu lachowskiego.

Pierwsze spotkanie w którym wziął udział Zespół Regionalny „Szczyrzycanie" reprezentujący region Lachów Szczyrzyckich oraz reprezentant Lachów od Dobrej - Zespół Regionalny „Jurkowianie” skupiało się głównie na poznaniu specyfiki pracy zespołów i repertuaru artystycznego przez choreografa prowadzącego zajęcia warsztatowe. Omówione zostały tańce najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych regionów. Wstępnie wybrane zostały również tańce, które udokumentowane zostaną na unikalnym polsko -słowackim filmie.

W sumie każdy polski zespół weźmie udział w sześciogodzinnych warsztatach prowadzonych przez Panią Lidię Czechowską choreografa, wieloletniego pracownika Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, wykładowcy w Studium Folklorystycznym, jurorkę wielu konkursów folklorystycznych. Warsztaty dla zespołów regionu orawskiego ruszą na początku czerwca 2017 roku.


W zakładce galeria znajdą Państwo foto - relacje z poszczególnych warsztatów.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy