bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Ogłoszenie - nabór na stanowisko Kasjer Kina Klaps


Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury

ogłasza nabór na stanowisko Kasjer Kina Klaps.

 

Forma zatrudnienia: umowa- zlecenie na czas określony od 01.07.2016 r do 30.09.2016 r. Po tym okresie nie wyklucza się zawarcia umowy

na dalsze okresy lub zmiany formy zatrudnienia.

 

Czas pracy: od poniedziałku do piątku (zgodnie z utworzonym repertuarem kina Klaps).

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU:

 • wykształcenie minimum średnie, średnie zawodowe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 • zdolność pracy w zespole;

 • umiejętność skutecznego komunikowania się;

 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows)

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy;

 • znajomość obsługi kasy fiskalnej;

 • umiejętność organizowania pracy własnej;

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania;

 • dyspozycyjność;

 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność;

 • zainteresowanie w zakresie kina i filmu.

   

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Do obowiązków kasjera kina Klaps należy:

 1. obsługa informacyjna klientów,

 2. sprzedaż biletów na seanse kina Klaps,

 3. obsługa programu kasy kina – wprowadzanie tytułów, repertuaru do programu,

 4. przygotowywanie wizerunku korytarza kina,

 5. przygotowanie i wysyłka frekwencyjnych raportów tygodniowych z wyświetlania filmów do Apollo Film,

 6. przygotowywanie i wysyłka raportów z wyświetlania filmów do dystrybutorów,

 7. obsługa widowni kina – dbałość o przestrzeganie Regulaminu Sali Widowiskowej,

 8. rozdawanie, czyszczenie i zbieranie okularów do projekcji 3D.

 

  1. Kasjer ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia znajdujące się w kasie kina oraz za środki pieniężne ze sprzedaży biletów kinowych.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV;

 • kwestionariusz osobowy;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i inne dodatkowe kwalifikacje.

 • kopia dowodu osobistego;

 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Limanowskiego Domu Kultury

ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, drogą pocztową, bądź drogą mailową biuro@ldk.limanowa.pl. do dnia 13 czerwca 2016 r., do godz. 12:00 z dopiskiem "Kasjer Kina Klaps".

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

Limanowa, dnia 06 czerwca 2016 roku.

Partnerzy

Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

„Limanowski Dom Kultury w Limanowej” przy pomocy niniejszego serwisu przetwarza Twoje dane osobowe, co odbywa się m.in. przy użyciu plików cookies.

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Jeśli się zgodzisz, zastosujemy pliki cookies również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.