bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

35. BAJDUREK 1986-2020 - ŚWIĘTUJEMY ONLINE


Wspólnie z Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu zapraszamy do udziału w Internetowym Małopolskim Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży... z okazji 35 lat BAJDURKA i tym samym do podtrzymania teatralnej tradycji najmłodszego pokolenia Małopolan, która od 1986 roku na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz województwa małopolskiego, tworząc bez wątpienia największy, najbardziej prestiżowy i reprezentatywny doroczny przegląd dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych do lat 16, pracujących w szkołach podstawowych, ogniskach pracy pozaszkolnej i ośrodkach kultury.

"Specyficzna, trudna sytuacja, związaną z pandemią COVID-19 i licznymi obostrzeniami, ograniczającymi możliwość występów publicznych oraz regularnych spotkań, dających równe szanse zespołom teatralnym do przygotowania się do tradycyjnej formy Festiwalu spowodowała, iż tegoroczna 35. edycja zostanie wyjątkowo zorganizowana poprzez przeniesienie wydarzenia do sieci. Znajdujemy jednak merytoryczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji, gdyż rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla Festiwalu, a co za tym idzie, czasem podsumowań i wspomnień 35 lat BAJDURKA. Dlatego chcemy, aby tegoroczny Festiwal miał wymiar zarówno retrospektywny, jak i pokazujący aktualne tendencje teatralnego ruchu amatorskiego najmłodszych w Małopolsce poprzez zaprezentowanie w sieci obok najnowszych produkcji teatralnych - również spektakli z poprzednich edycji Festiwalu." - podkreśla Organizator, czyli MCK "Sokół".

Festiwal zorganizowany zostanie na zasadach konkursu i realizowany będzie w formule online (od 2 listopada do 18 grudnia br.) na dedykowanej do przeprowadzenia tego typu wydarzenia platformie internetowej, umożliwiającej nieograniczone w okresie trwania Festiwalu oglądanie spektakli w sieci, jak również głosowanie na nagrodę publiczności. Zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu grupy zgłaszają swój udział przesyłając do dnia 9 października 2020 r. do siedziby organizatora czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z nagranym spektaklem oraz scenariuszem tego spektaklu.
Konkurs dotyczy zarówno spektakli nowych - nie prezentowanych na Festiwalu BAJDUREK, jak i tych już zrealizowanych, których nagranie posiadają Państwo w swoich archiwalnych zasobach.

Mimo iż w tym roku nie będziemy jako Limanowski Dom Kultury współorganizować "Bajdurka" będąc gospodarzem eliminacji powiatowych, gorąco zachęcamy grupy teatralne z terenu powiatu limanowskiego do zgłaszania swojego udziału, zwłaszcza dzisiaj, w dobie pandemii, kiedy troska o kulturę jest bardzo ważna.

Regulamin oraz karty zgłoszenia można pobrać na stronie Organizatora: http://mcksokol.pl/wydarzenie/35-lat-festiwalu-bajdurek-swietujemy-online-zgloszenia


 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy