bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

44. Limanowska Słaza - Komisja Konkursowa Festiwalu


44. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” to przegląd artystów ludowych z całego powiatu limanowskiego. Zespoły, muzyków, śpiewaków i gawędziarzy oceniać będzie pięcioosobowa komisja, w skład której wchodzić będą autorytety z dziedziny etnografii, muzyki, choreografii czy dialektologii.

W skład Komisji Konkursowej wejdzie etnomuzykolog - Aleksandra Szurmiak-Bogucka. To jedna z najwybitniejszych polskich etnomuzykolożek, specjalizujących się w tradycyjnej kulturze muzycznej polskich Karpat i Podkarpacia. Wiele lat swojego życia poświęciła badaniom terenowym ludowego dziedzictwa muzycznego poszczególnych grup etnograficznych, głównie Polski południowej. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem dzieli się w licznych publikacjach, artykułach i opracowaniach, a nade wszystko jest wykładowcą i prelegentem dziesiątek konferencji i seminariów organizowanych przez różnego typu ośrodki kulturalno-oświatowe. Ma w swoim dorobku wiele odznaczeń, m. in. nagrodę im. Oskara Kolberga. Z „Limanowską Słazą” jest związana od lat.

W komisji zasiądzie również choreografka - Michalina Wojtas, specjalistka od tańców lachowskich. Wydała wiele publikacji na ten temat i od lat zasiada w jury różnych konkursów folklorystycznych. Była wieloletnim choreografem Regionalnego Zespołu „Lachy”. W roku 1985 z jej inicjatywy zorganizowane zostało 3-letnie Studium Folklorystyczne (na prawach wyższych studiów zawodowych) w Nowym Sączu, przeznaczone dla kierowników i instruktorów zespołów regionalnych Polski południowej, które to studium do dnia dzisiejszego jest nieocenionym źródłem pozwalającym zdobyć kompetencje niezbędne dla poprawnej merytorycznie pracy instruktora zespołu folklorystycznego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Etnochoreograficznego. W lutym 2014 r. otrzymała medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Członkiem jury, który także będzie oceniać artystów w dziedzinie muzyki będzie Jadwiga Adamczyk - główny instruktor ds. muzyki ludowej, Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego w MCK „Sokół” w Nowym Sączu. Jest m. in. odpowiedzialna za Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, warsztaty instruktorskie przy Święcie Dzieci Gór czy Kongres Kultury Regionów. Z „Limanowską Słazą” związana od lat dzięki organizacji przy festiwalu Ogólnopolskiego Seminarium Folklorystycznego. W 2016 roku została odznaczona przez Zarząd Województwa Małopolskiego Medalem POLONIA MINOR.

Benedykt Kafel - wybitny etnograf, będzie oceniał artystów pod względem zgodności ich występów z tradycyjnym wykorzystaniem elementów ich regionalnej kultury. Od 1976 roku związany jest z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Nowym Sączu, przekształconym w Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”. Przez 24 lata kierował Działem Folkloru i Sztuki Ludowej. Doprowadził do powstania archiwum zasobów kulturowych regionu w zakresie folkloru i sztuki. Sprawuje opiekę nad twórcami współczesnej kultury ludowej w zakresie konsultacji merytorycznych, doskonalenia warsztatowego artystów i kadry instruktorskiej zespołów folklorystycznych oraz pomocy w działaniach organizacyjnych. Dba o twórczy rozwój regionalnego dziedzictwa, o przekaz pokoleniowy, świadome i zgodne z tradycją wykorzystanie elementów regionalnej kultury, zabiega o upowszechnienie i promocję artystycznych dokonań w dziedzinie sztuki ludowej i folkloru. Za dotychczasową działalność został uhonorowany m. in. Nagrodą im Jędrzeja Cierniaka, Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Skład jury dopełnia dr Artur Czesak - dialektolog i leksykograf. Zajmuje się leksyką i frazeologią współczesnego dyskursu publicznego, obecnymi tam innowacjami formalnymi i semantycznymi w świetle normy językowej oraz zmianami roli i sytuacji dialektów (zwłaszcza śląskiego i gwary podhalańskiej) na tle podobnych procesów w innych krajach słowiańskich. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jest jurorem licznych festiwali folklorystycznych i konkursów gawędziarskich jak Sabałowe Bajania, Druzbacka czy Lachoskie Godonie. Jest wykładowcą w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Wydziale Filologicznym UJ, konsultantem ds. pisowni publikacji gwarowych wielu regionów, wykładowcą III edycji Studium Folklorystycznego w MCK „Sokół”, redaktorem, korektorem, blogerem.

Przypominamy, że 44. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” rozpocznie się 22 listopada o godz. 15:00 i potrwa do niedzieli (24 listopada) kiedy to o godz. 15:00 poznamy zwycięzców.

Festiwal uzyskał wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem „Limanowskiej Słazy” jest Limanowski Dom Kultury. Festiwal wspierają Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz wójtowie gmin powiatu limanowskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Kraków, Radio RDN Nowy Sącz, Gazeta Krakowska, portal limanowa.in, TV28.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy