bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

„Byle do wiosny” - zdobądź bilety do kina i puchary lodowe


Kino Klaps w Limanowej i cukiernia Creme de la Creme zapraszają do wzięcia udziału w promocji, w której do wygrania są bilety do kina oraz puchary lodowe. Promocja trwa do 8.04.2018.


W promocji może wziąć udział każdy kto do 31.03.2018 odbierze kupon (można je odebrać w kasie kina Klaps oraz w cukierni Creme de la Creme) i zbierze odpowiednią ilość punktów potrzebnych do odebrania nagrody.


Poniżej zamieszczamy regulamin akcji:
 
Regulamin akcji promocyjnej „Byle do wiosny”
 

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorami Akcji Promocyjnej są:
  • Limanowski Dom Kultury, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa, tel. 18 3371 603, biuro@ldk.limanowa,
  • Cukiernia Creme de la Creme, ul. Jana Pawła II 36, 34-600 Limanowa, tel. 733 522 793.
2. Akcja Promocyjna trwa od 14.02 do 8.04.2018.

3. Akcja Promocyjna polega na zbieraniu punktów wymiennych przyznawanych przez jednego z Organizatorów uczestnikom Akcji Promocyjnej za nabycie u niego określonych towarów, usług.
 
§ 2 Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej


1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest nabycie kuponu promocyjnego, po który można się zgłosić do Organizatorów.

2. Kupony znajdują się przy kasie kina Klaps (ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa) oraz w cukierni Creme de la Creme (ul. Jana Pawła II 36, 34-600 Limanowa).

3. Uczestnik Akcji Promocyjnej za każdy zakupiony towar w cukierni Creme de la Creme otrzymuje punkty.

4. Zgromadzone punkty wymienne uczestnik akcji promocyjnej wymienia na bilety w kasie kina Klaps. Jeden bilet jest równoważny liczbie 140 punktów wymiennych.

5. Jeden uczestnik może otrzymać nieograniczoną liczbę biletów zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.

6. Uczestnik Akcji Promocyjnej za każdy zakupiony bilet z regularnego cennika kina Klaps otrzymuje 1 punkt.

7. Zgromadzone punkty wymienne uczestnik akcji promocyjnej wymienia na deser lodowy w cukierni Creme de la Creme. Jeden deser lodowy jest równoważny liczbie 5 punktów wymiennych.

8. Jeden uczestnik może otrzymać nieograniczoną liczbę biletów zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7.

9. Punkty można zbierać od 14.02 do 31.03.2018.

10. Nagrody można odbierać od 14.02 do 8.04.2018.

11. Liczba uczestników Akcji Promocyjnej jest ograniczona.

12. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 6 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Limanowskiego Domu Kultury, cukierni Creme de la Creme oraz przy kasie kina Klaps i cukierni Creme de la Creme.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji Promocyjnej, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Zachęcamy do udziału!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy