bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Dobiegają końca prace nad filmem.


Limanowski Dom Kultury we współpracy z podwykonawcami oraz twórcami ludowymi kończy nagrania w plenerze po stronie polskiej niezbędne do powstania polsko -słowackiego filmu oraz jego zwiastuna prezentujących tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską.  W nagraniach udział bierze osiem zespołów, łącznie 168 osób. Cztery zespoły z Polski oraz cztery zespoły ze Słowacji. Prezentacje poszczególnych tańców przeplatane będą komentarzami etnografów dotyczącymi regionu, charakterystyki stroju, muzyki oraz tańca regionalnego. Materiał ma zwrócić uwagę na detale, dzięki temu widz będzie mógł zapoznać się z tradycyjnymi elementami ubioru regionalnego, muzyką, poznać tańce, śpiew ludowy, dialekt,  a także wygląd i brzmienie unikatowych instrumentów pasterskich. Film  będzie  dokumentacją etnograficzną dla obecnych i przyszłych pokoleń pogranicza przyczyniającym się do podniesienia wiedzy o bogactwie i różnorodności kultury pogranicza wśród mieszkańców oraz osób odwiedzających ten region. Nagrania po stronie słowackiej zakończyły się na początku września.

Realizacja filmu zlecona została firmie Gravity Media Pana Arkadiusza Kuzaka.

    Film będzie można zobaczyć na bezpłatnych projekcjach emitowanych w Kinie Klaps działającym przy Limanowskim Domu Kultury oraz w Domu Kultury w Dolnym Kubinie, który jest  partnerem realizowanego projektu.  Dokładne daty projekcji zostaną podane w terminie późniejszym. Zwiastun filmu emitowany będzie w Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych oraz wyświetlany na telebimie na płycie rynku w Limanowej.

    Dla przypomnienia dodamy tylko, iż wszystkie w/w działania możliwe są dzięki realizowanemu przez LDK mikroprojektowi pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020.
    


 


 


 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy