bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Dofinansowanie na remont Limanowskiego Domu Kultury


Limanowski Dom Kultury ma przyjemność poinformować, że miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie na przebudowę Limanowskiego Domu Kultury – to prawie 2 mln zł, przyznanych z MRPO na lata 2014-2020.


Samorządowi miasta Limanowa zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego przyznał na ten cel prawie 2 mln zł, przy czym wartość całego projektu szacowana jest na około 7 mln.

Ponadto, samorząd kompletuje dokumenty do wniosku na przebudowę pozostałej części obiektu, która zgodnie z planami władz miasta ma zostać zagospodarowana na nową siedzibę biblioteki.

Po przebudowie i rozbudowie Limanowskiego Domu Kultury, będzie on nadal pełnił dotychczasowe funkcje, tj. widowiskowo-teatralną, pracowni artystycznych i klubów zainteresowań.

Całość przedsięwzięcia ma obejmować: przebudowę i rozbudowę części składającej się z sali widowiskowej wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz foyer z węzłem szatniowo-kasowym i sanitarnym; wyodrębnienie funkcjonalne istniejącej restauracji poprzez stworzenie niezależnego wejścia do lokalu i wydzielenie węzła sanitarnego dla konsumentów, od strony północnego wejścia do budynku; wykonanie dodatkowe foyer, łączące komunikacyjnie ze sobą salę widowiskową, salę konferencyjną oraz pomieszczenia służące do obsługi pobliskiego skateparku, przebudowę i budowę pracowni artystycznych oraz klubów zainteresowań; wykonanie do budynku pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącą z poziomu utwardzonego placu - w budynku zaprojektowano system pochylni oraz urządzenie dźwigowe zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi.

Liczymy, że ta inwestycja nie tylko uatrakcyjni wizualnie obecny budynek, ale przede wszystkim poprawi dostęp do kultury w naszym mieście.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy