bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Dziecięca Triada Artystyczna 2020


Limanowski Dom Kultury serdecznie zaprasza uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu miasta Limanowa do udziału w tegorocznej edycji cyklu konkursów pod wspólną nazwą DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA 2020.

W roku bieżącym odbędą się tylko trzy etapy wchodzące w skład całego cyklu, a przeprowadzone one zostaną według nowych kryteriów, mianowicie:
I - MAŁY KONKURS RECYTACJI POEZJI DLA DZIECI
     repertuar obejmuje 1 utwór poetycki z kręgu literatury dla dzieci i młodzieży dostosowany do wieku uczestnika;
     placówki oświatowe mogą zgłosić do konkursu po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
II - SPOTKANIA ŚPIEWAJĄCYCH DZIECI
     w konkursie mogą wziąć udział soliści, duety oraz zespoły;
     repertuar obejmuje 1 utwór z popularnego repertuaru dla dzieci i młodzieży dostosowany do wieku uczestnika;
     placówki oświatowe mogą zgłosić do konkursu po 2 solistów oraz po 1 zespole bądź duecie w każdej kategorii wiekowej;
     zespoły mogą liczyć maksymalnie 7 osób (wraz z sekcją rytmiczną);
     sekcja rytmiczna towarzysząca soliście może liczyć maksymalnie 4 osoby;
     konkurs oceniany będzie w podziale na odrębne kategorie uczestników, tzn. osobno oceniani będą soliści, a osobno duety wraz z zespołami.
III - PREZENTACJE TANECZNE LIMANOWSKICH DZIECI
     w konkursie mogą wziąć udział soliści, duety oraz grupy taneczne;
     grupy taneczne mogą liczyć maksymalnie 25 osób;
     placówki oświatowe mogą zgłosić po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej;
     prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut.

Wszystkie konkursy będą oceniane w podziale na następujące kategorie wiekowe:
kat. I        przedszkole (od 5 lat), klasa „0”
kat. II       I – III klasa szkoły podstawowej
kat. III      IV – VI klasa szkoły podstawowej
kat. IV      VII – VIII klasa szkoły podstawowej

Termin I etapu: 10 marca 2020 r. godz. 10:00
Miejsce I etapu: tymczasowa sala kinowa przy ul. Łososińskiej 23 (remiza OSP Łososina Górna)
Termin dostarczania kart zgłoszenia: 28 lutego 2020 r.
Miejsce dostarczania kart zgłoszenia: Limanowski Dom Kultury

Termin II etapu: NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE!
Miejsce II etapu: tymczasowa sala kinowa przy ul. Łososińskiej 23 (remiza OSP Łososina Górna)
Termin dostarczania kart zgłoszenia: NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE!
Miejsce dostarczania kart zgłoszenia: Limanowski Dom Kultury

Termin III etapu: 28 kwietnia 2020 r. godz. 10:00
Miejsce III etapu: sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, ul. Władysława S. Reymonta 3
Termin dostarczania kart zgłoszenia: 8 kwietnia 2020 r.
Miejsce dostarczania kart zgłoszenia: Limanowski Dom Kultury

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu ze względu na zmiany, jakie zostały w nim wprowadzone w roku bieżącym oraz czytelne i szczegółowe wypełnianie kart zgłoszenia!

Więcej szczegółów, a także dokumenty do pobrania (regulamin, karty zgłoszenia) można znaleźć TUTAJ.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem pełni Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy