bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Dziecięca TRIADA Artystyczna – zapraszamy do udziału w kolejnej edycji


Limanowski Dom Kultury, jak co roku od wielu lat, zaprasza do udziału w Dziecięcej Triadzie Artystycznej. „DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA” to wspólna nazwa dla trzech konkursów artystycznych, w których mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Miasta Limanowa. Laureaci Triady zostaną tradycyjnie ogłoszeni podczas koncertu z okazji Dnia Matki.

 

Konkursy „Dziecięcej Triady Artystycznej” w zamierzeniu organizatorów mają na celu zainteresowanie najmłodszych poezją, śpiewem, tańcem, teatrem, muzyką; wspomagać kształtowanie u dzieci kultury językowej i estetyki wysławiania się. Poza tym wydarzenie to ma dać możliwość zaprezentowania środowisku limanowskiemu całorocznej pracy twórczej placówek oświatowych.
 

Konkurs składa się z 3 rodzajów prezentacji, którymi są:

  • Mały Konkurs Recytacji Poezji Dla Dzieci,

  • Spotkania Śpiewających Dzieci,

  • Prezentacje Artystyczne Limanowskich Dzieci.

TRIADA odbywa się na przestrzeni kilku tygodni, gdyż poszczególne konkursy mają miejsce w różne dni. Finał odbywa się natomiast zawsze podczas koncertu z okazji Dnia Matki, który w tym roku wyjątkowo zostanie połączony z Dniem Dziecka i odbędzie się 29 maja (niedziela) w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Limanowej.


 

Daty poszczególnych prezentacji:

  • Mały Konkurs Recytacji Poezji dla dzieci – 6 kwietnia (środa), godz. 10:00

  • Spotkania Śpiewających Dzieci – 20 kwietnia (środa), godz. 10:00

  • Prezentacje Artystyczne – 6 maja (piątek), godz. 10:00


 

Karty zgłoszeń należy przesłać lub złożyć osobiście na adres: Limanowski Dom Kultury, ul. B. Czecha 4, 34 – 600 Limanowa – terminy nadsyłania zgłoszeń są podane w regulaminie.


 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 18 3371 603, biuro@ldk.limanowa.pl.


 

Regulamin i karty zgłoszeń do pobrania poniżej i na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/46/dziecieca-triada-artystyczna.


 

Zachęcamy do udziału!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy