bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Fundacja PKO Banku Polskiego dofinansuje orkiestrę "Echo Podhala"


Z przyjemnością informujemy, iż Limanowski Dom Kultury otrzymał wsparcie finansowe od Fundacji PKO Banku Polskiego w kwocie 2000,00 zł na doposażenie w stroje reprezentacyjne Limanowskiego Big Bandu Orkiestry Dętej Echo Podhala.

Orkiestra jest najdłużej działającym zespołem upowszechniającym kulturę muzyczną na terenie Miasta Limanowa i na stałe wpisała się w jego pejzaż kulturalny. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, uświetnia obchody historycznych rocznic, świąt państwowych jak i uroczystości religijnych.

Obecnie zdecydowana większość członków orkiestry (ponad 30 osób), to ucząca się młodzież, której pasją jest muzyka. Przy Orkiestrze Echo Podhala działa bezpłatna pracownia gry na instrumentach dętych prowadzona przez Eugeniusza Szubryta, gdzie chętni mogą doskonalić swój warsztat grając na: basie, bębnie, puzonie, talerzach, trąbce, saksofonie, tubie, klarnecie, flecie, perkusji, alcie – rogu. Zespół ciągle rozwija i doskonali swój warsztat, repertuar jest "odmładzany", oprócz utworów marszowych typowych dla ważnych uroczystości państwowych, w repertuarze znajdują się utwory kościelne oraz koncertowe. Dlatego też zespół ma charakter Big - Bandowy, który wykonuje bardziej współczesne utwory o nowej, dynamicznej aranżacji.

Za swą działalność orkiestra Echo Podhala była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania, w tym m.in.: Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie, Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Związków Zawodowych w Katowicach, Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta i Gminy Limanowa, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Pucharem Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej za upowszechnianie kultury muzycznej, statuetką Lajkonik za udział w obchodach Dni Krakowa, dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury muzycznej. Zdobywając liczne nagrody na konkursach i festiwalach, orkiestra rozsławia miasto i region w Polsce i Europie.

Głównym celem realizacji projektu jest kultywowanie i promocja lokalnej twórczości kulturalnej i muzycznej Limanowskiego Big Bandu Orkiestry Dętej Echo Podhala, poprzez doposażenie tego zespołu w kompletny strój reprezentacyjny. Zakup strojów umożliwi kontynuację kultywowania i promocji lokalnych tradycji poprzez występy orkiestry na uroczystościach lokalnych, patriotycznych i imprezach promocyjnych jak również do popularyzacji tradycji i zwyczajów lokalnych w szerszym wymiarze, docierając do coraz to większej liczby odbiorców nie tylko z terenu miasta i gminy Limanowa, ale również spoza jej granic.

W realizacji zadania Limanowski Dom Kultury wspiera wolontariusz będący pracownikiem PKO Banku Polskiego Oddziału 1 w Limanowej.

     

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy