bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Grupa dziecięca "Limanowianie" z dofinansowaniem w ramach programu "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska"


 

Z  przyjemnością informujemy, że wśród 231 wniosków rozpatrzonych pozytywnie w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”, znalazł się również wniosek Limanowskiego Domu Kultury na realizację zadania pn.” „Mali Limanowianie – pielęgnować tradycje ”.

Założeniem programu ogłoszonego dzięki Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu i Pani Premier Beacie Szydło jest pielęgnowanie, odbudowa docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności lokalnych, inspirację tradycjami kulturowymi, kulturą ludową. Podejmowane działania mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W ramach realizacji zadania ”Mali Limanowianie - pielęgnujemy tradycje” opracowany zostanie nowy program artystyczny dla grupy dziecięcej Zespołu Regionalnego "Limanowianie" prezentujący tradycyjne kolędy regionalne z wykorzystaniem charakterystycznych tradycyjnych instrumentów pasterskich ziemi limanowskiej. Przeprowadzone zostaną warsztaty integracyjne, śpiewu, muzyki, wykonane zostaną tradycyjne stroje pasterskie.

Program artystyczny zaprezentowany zostanie w trakcie organizowanego przez jednostkę unikatowego koncertu kolęd i pastorałek „Hej Kolęda!
Na realizację zadania ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”  Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł co stanowi 87.56% zadania.
 
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy