bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Informacja w sprawie postępowania ofertowego - wymiana stolarki drzwiowej w sali widowiskowej LDK


Limanowski Dom Kultury informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym na wymianę stolarki drzwiowej w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury, do dnia 30 września 2016 roku, będącego ostatnim dniem składania ofert do godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na to, iż żadna ze złożonych ofert nie spełniała oczekiwań zamawiającego, Zamawiający postanowił zamknąć konkurs bez wybrania oferty i zawrze umowę z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy