bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Kim jesteśmy? - w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej


Limanowski Dom Kultury rozpoczął realizację kolejnego zadania dofinansowanego ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tytule „Kim jesteśmy? - w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej” .
 
Głównym celem projektu jest próba odnalezienia tożsamości regionu limanowszczyzny uznanego według wielu dostępnych źródeł za unikalny w skali Małopolski obszar etnograficzny poprzez wykonanie etnograficznych badań terenowych z zakresu: muzyki, tańca, gwary oraz zwyczajów rodzinnych i dorocznych.
 
         Ze względu na otrzymanie dofinansowania niższe niż zakładane działanie zostanie podzielone na dwa etapy. W tym roku w ramach zadania pod nadzorem autorytetów: choreografów, muzykologów, etnografów i dialektologów zostaną opracowane kwestionariusze do wywiadów, przeprowadzone szkolenie przygotowujące, a następnie wdrożone badania terenowe wśród osób posiadających unikalną wiedzę na temat kultury regionu.
 
Badaniem objęty zostanie obszar Limanowej oraz sąsiednich miejscowości.
 
         Całość zadania zamyka się kwotą prawie 27 000 zł z czego aż 74.38% to kwota dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny do zadania został przekazany przez władze miasta Limanowa.
 
Kolejne etapy zaplanowane na następne lata to dalsze badania, opracowanie ich oraz wydanie zebranego materiału w formie publikacji.
 
         Więcej na temat realizacji zadania na stronie LDK: www.ldk.limanowa.pl
 
 
 
 
 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy