bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Kogo wybierze jury spośród ośmiu kategorii 42. Limanowskiej Słazy?


„Limanowska Słaza” to festiwal, w którym biorą udział osoby, którym folklor i muzyka ludowa nie są obce. Każdy z uczestników zgłosił się do jednej z ośmiu kategorii, które oceniać będzie komisja artystyczna w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog), Lidia Czechowska (choreograf), Artur Czesak (dialektolog) i Benedykt Kafel (etnograf).

Wśród kategorii konkursowych są:

Zespół Regionalny - najbardziej widowiskowa kategoria, w której biorą udział zespoły regionalne prezentujące program, który musi być wierny tradycjom danego regionu. W ubiegłym roku zwycięzcami w tej kategorii byli „Szczyrzycanie” i Zespół Regionalny „Spod Kicek” w kategorii dorosłej i „Mali Szczyrzycanie” oraz „Zasadnioki” w kategorii dziecięcej.

Muzyka Ludowa - w tej kategorii zobaczymy przegląd regionalnych kapel ludowych, które swoją muzyką zobrazują bogactwo muzyczne poszczególnych regionów. Laureatami w tej kategorii w roku 2015 byli „Mali Łostowianie” w kategorii dziecięcej, „Gorcanie” w kategorii młodzieżowej oraz „Laskowioki” i kapela „Ze Mszany” w kategorii dorosłej.

Grupa śpiewacza - odpowiednik muzyki ludowej jeśli chodzi o śpiew. Grupa śpiewacza prezentuje dorobek swojego regionu dzięki pieśniom tradycyjnym, posiadającym odpowiednie gwarowe brzmienie. Najlepszymi w tej kategorii w 2015 roku okazali się „Mali Męcinianie”, „Kamionickie Dziopiota” i grupa śpiewacza działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przyszowej w kategorii dziecięcej oraz męska grupa śpiewacza „Śwarni Łojce” w kategorii dorosłej.

Instrumentalista - kategoria przeznaczona dla solistów muzyków, którzy muszą zaprezentować swój talent na instrumentach tradycyjnych. Wśród ubiegłorocznych laureatów byli: Andrzej Krzysztofiak, Marta Kosecka, Tomasz Łabuz i Wojciech Citak.

Śpiewak Ludowy - kolejna spośród kategorii przeznaczonych dla solistów. Śpiewak może samodzielnie przygrywać sobie na tradycyjnym instrumencie w trakcie śpiewu. Laureatami z 2015 roku są Maria Nawara oraz Wojciech Tabor.

Grupa regionalna, obrzędowa - jest to kategoria adresowana do grup, które nie posiadają statusu zespołów regionalnych. Pozostałe zasady i kryteria są natomiast te same co w przypadku zespołów regionalnych.

Gawędziarz - trzecia kategoria solowa, tym razem skierowana do osób, które specjalizują się w gawędzie ludowej, a więc w gatunku literatury ludowej, który ma formę przekazu ustnego. Najlepszymi gawędziarzami 2015 roku byli Maria Nawara, Jan Lorek i Gabriela Szcześniak.

Mistrz i uczeń - ta kategoria polega na przedstawieniu przez mistrzów - muzyków lub śpiewaków - swoich uczniów prezentujących tradycyjną grę lub śpiew. W ubiegłym roku najlepszym Mistrzem okazał się Jakub Rusiecki z uczennicą Joanną Dudzik i Dorota Jędrzejek z uczennicą Katarzyną Jędrzejek.

W każdej z tych kategorii będzie oceniania nie tylko umiejętność wykonania, ale i wierność tradycji i regionalnemu brzmieniu prezentowanych utworów.

„Limanowska Słaza” to festiwal niepowtarzalny i niezwykle ważny dla naszego regionu. Pokazuje nie tylko bogactwo kultury Lachów Limanowskich, Szczyrzyckich i Sądeckich oraz Zagórzan, Górali Gorczańskich i Łącko-Kamienickich, ale również chroni ten dorobek i przyczynia się do jego popularyzacji, co szczególnie widać na ciągłym zainteresowaniu artystów udziałem w festiwalu i niesłabnącej z roku na rok liczbie dzieci i młodzieży, które chcą pokazać swoje zamiłowanie do rodzimego folkloru.

Przypominamy, że 42. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” potrwa od 3 do 6 listopada.

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem „Limanowskiej Słazy” jest Limanowski Dom Kultury oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”. Festiwal uzyskał również patronat Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego, a wspierają go niezmiennie wójtowie gmin powiatu limanowskiego.

WSTĘP NA WYDARZENIE WOLNY!

ZAPRASZAMY!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy