bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)


Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska zaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatowe dla mieszkańców Miasta Limanowa służące opracowaniu LSR, które odbędzie się 22 września 2015 r. o godz. 9.00 w budynku Limanowskiego Domu Kultury (ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa).

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" – PROW 2014–2020.

Program spotkania

(czas trwania spotkania ok 2,5 godziny)

  1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

  2. Założenia PROW 2014–2020 w zakresie działalności Lokalnej Grupy Działania – kto, ile i na co może otrzymać dotację

  3. Analiza SWOT – wypracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania

  4. Cele LSR – wypracowanie celów realizacji LSR

  5. Badanie ankietowe

  6. Dyskusja.

  7. Konsultacje indywidualne


Uczestnicy spotkań otrzymają materiały szkoleniowe.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, podziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy