bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - grant dla Limanowskiego Domu Kultury


 

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Limanowskiego Domu Kultury pn. „Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online” złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury otrzymał grant w wysokości 164 000 zł.  Nadmienić należy, że z łącznie złożonych 422 wniosków zostało wyłonionych 60 grantobiorców.


Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest rozwój instytucji kultury na rzecz prowadzonej przez nie działalności statutowej poprzez wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do projektowania działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT, a także poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie.*

 

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów, gdzie informować będziemy o poszczególnych etapach realizowanego projektu grantowego.

 


*źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Grafika: Narodowe Centrum Kultury.

 

 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy