bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta Limanowa.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, zaprasza do udziału w Programie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.


W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostaną dostarczone tzw. „opaski bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.
Informujemy, że udział w programie jest całkowicie bezpłatny.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście w MOPS Limanowa ul. Kilińskiego 11,
  • dzwoniąc pod nr telefonu: 18 3371 310 wew. 31, 34 lub 40.

 

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Seniorze!!! Zgłoś chęć udziału w Programie do 7 marca 2022r. – uratuj swoje życie!!!

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy