bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Krótka relacja z występu Orkiestry Dętej w Dobrej.


Polki, walce ludowe oraz krakowiaki można było usłyszeć w trakcie występu Orkiestry Dętej „Echo Podhala” w niedzielę 18 sierpnia 2019 roku w parku im. Małachowskich w Dobrej. Wszystkie zaprezentowane utwory oparte na motywach regionu zostały na nowo zaaranżowane do obecnego składu orkiestry. Działania te możliwe były dzięki realizacji operacji w zakresie Zachowania i promocji muzycznego dziedzictwa obszaru LGD pn. „Echo Podhala – z muzyką przez pokolenia” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Uzyskanie niezapomnianych wrażeń artystycznych możliwe było dzięki zakupionym na potrzeby realizacji operacji instrumentom oraz akcesoriom muzycznym. Instrumenty te będą udostępniane orkiestrze nieodpłatnie. W najbliższym czasie na naszej stronie umieszczony zostanie zapis poszczególnych utworów. Mamy nadzieję, że rozpowszechnienie przy pomocy nowoczesnych środków przekazu nagrań przyczyni się nie tylko do promocji orkiestry ale i do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. To już ostatnie działanie zaplanowane w ramach operacji, która była to wspaniała okazją do uczczenia 95 rocznicy powstania Orkiestry Dętej.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy