bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Kuchnie limanowskie ruszyły pod kierunkiem LDK!


Szanowni Państwo,


W związku z reorganizacją zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie miasta Limanowa uprzejmie informuję, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. opłaty za posiłki przygotowywane przez miejskie kuchnie wchodzące w skład Limanowskiego Domu Kultury będą kształtować się następująco:
 

 1. stawka za wyżywienie (śniadanie, pełny obiad, podwieczorek) przygotowywane dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach oraz szkołach, które oferują pełne wyżywienie w prowadzonych przez siebie oddziałach przedszkolnych wynosić będzie: 9,10 zł (słownie: dziewięć złotych 10/100) dziennie;
 2. stawka za wyżywienie (cały obiad) w szkołach podstawowych będzie wynosiła: 6,60 zł (słownie: sześć złotych 60/100) dziennie.


Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.


WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY DLA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 

 1. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 42 88040000 0070 0024 5906 0015
   
 2. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 53 88040000 0070 0024 5906 0011
   
 3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 69 88040000 0070 0024 5906 0014
   
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 26 88040000 0070 0024 5906 0012
   
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 80 88040000 0070 0024 5906 0010
   
 6. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 96 88040000 0070 0024 5906 0013


ODPISY / ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA:
Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:

 1. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku.
 2. W przypadku planowej nieobecności uprawnionego należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej telefonicznie lub mailowo do godz. 1400 do INTENDENTA JEDNOSTKI.
 3. W przypadku nieplanowanej nieobecności w danym dniu nie będzie ona uwzględniana w rozliczeniu. Jednakże po kontakcie telefonicznym z INTENDENTEM JEDNOSTKI w tym samym dniu, można odebrać przygotowany obiad z kuchni w danej placówce oświatowej w jednorazowym opakowaniu od godziny 11:00 do 11:30, następnie od godziny 14:00 do 15:00.
 4. Odpłatność za opakowanie jednorazowe ustalona zostanie w zarządzeniu Dyrektora LDK w sprawie ustalenia opłat za posiłki. W razie odbioru posiłku koszt za opakowanie doliczony będzie do opłaty za następny miesiąc rozliczeniowy.
 5. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany posiłek NIE PODLEGA ZWROTOWI!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z INTENDENTEM jednostki. Telefony do intendentów podane są w zakładce KONTAKT.

RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH UPRZEJMIE PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE WYPEŁNIENIE KART ZGŁOSZEŃ NA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU.
WYDRUKOWANE KARTY SĄ DOSTĘPNE W PRZEDSZKOLACH, KARTĘ MOŻNA RÓWNIEŻ ŚCIĄGNĄĆ W FORMACIE PDF (JEST ZAŁĄCZONA PONIŻEJ), WYPEŁNIĆ I DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy