bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Limanowski Dom Kultury z kolejnym dofinansowaniem


Limanowski Dom Kultury z przyjemnością informuję, iż decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, którego spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu w dniach 20-21 lutego 2017 r., projekt Limanowskiego Domu Kultury pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”, znalazł się na liście mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”. 

Głównym celem mikroprojektu realizowanego we współpracy z domem kultury w Dolnym Kubinie jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez prezentację najbardziej charakterystycznych tańców, śpiewu, strojów, instrumentów, w tym instrumentów pasterskich grup etnicznych Lachów i Orawiaków na tle walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

W ramach działań zaplanowanych od kwietnia do grudnia 2017 roku zrealizowane zostaną miedzy innymi bezpłatne transgraniczne warsztaty regionalne w Limanowej i w Dolnym Kubinie dla członków poszczególnych zespołów regionalnych, kapeli oraz muzyków prezentujących muzykę pasterską z obu miast. Powstanie również PL-SK film prezentujący w plenerze tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską. Poszczególne prezentacje przeplatane będą komentarzami dotyczącymi regionu, specyfiki stroju, muzyki jak i tańca regionalnego. Na zakończenie realizacji zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące w trakcie którego odbędzie się oficjalna premiera filmu. Uczestnicy będą mieli także okazję przyjrzeć się „na żywo” i z bliska tradycjom Lachów i Orawian, którzy zaprezentują się w trakcie spotkania w tradycyjnych strojach i zagrają na  typowych instrumentach między innymi pasterskich.

Całość zadania to 37 132,65 € przy czym wysokość przyznanego dofinansowania mikroprojektu z EFRR to 31 562,75 € co stanowi 85% budżetu zadania, wkład własny w wysokości 10% wynosi 3 713,27 €, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowiące  5% budżetu zadania - 1 856,63 €. 

Już dzisiaj pragniemy zaprosić Państwa do śledzenia efektów naszej pracy. Na naszej stronie niebawem utworzona zostanie zakładka realizowanego mikroprojektu. Znajdą tam Państwo aktualne informacje, opis mikroprojektu, opis poszczególnych działań jak i w miarę postępu prac materiały audiowizualne: zdjęcia, filmiki video, zwiastun filmu oraz film prezentujący w plenerze tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską. 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy