bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Limanowskie Seniorki w II edycji projektu „LIDERZY 60+”


W grupie sześciu wyłonionych przez komisję konkursową grup senioralnych, które wezmą udział w II edycji inicjatywy i zrealizują przygotowane przez siebie autorskie projekty znalazła się grupa Seniorek działająca przy Limanowskim Domu Kultury z inicjatywą pt. „Z tradycją naszych Ojców”. Piecze nad grupą sprawuje Pani Stanisława Oleksy, znana w regionie zwolenniczka kultywowania regionalizmu, szanowania dawnych zwyczajów, obrzędów i tradycji.

Projekt „LIDERZY 60+”  realizowany jest od  2018 roku przez Fundację Dzień Dobry i skierowany do grupy aktywnych seniorów, dla których istotne są wszelkie inicjatywy służące lokalnej społeczności.

Fundacja Dzień Dobry wywodzi się ze środowiska wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum Corda, powstała w 2015 roku jako przestrzeń rozwoju aktywności obywatelskiej, realizowanej przez sprawdzonych i doświadczonych liderów społecznych z Sądecczyzny.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich i wzrostu zaangażowania seniorów powyżej 60. roku życia w działalność na rzecz społeczności lokalnych w regionie sądeckim, tj. w powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim i na terenie miasta Nowego Sącza.

W ramach inicjatywy zostanie zrealizowanych sześć inicjatyw senioralnych na rzecz lokalnych społeczności, dodatkowo uczestnicy wezmą również udział w wyjeździe szkoleniowo-integrującym, wizycie studyjnej oraz w warsztatach tematycznych.

Już teraz zachęcamy do śledzenia strony internetowej  jednostki  jak i profilu fanpage na Facebook, gdzie znajdą Państwo informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w projektu.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy