bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”- podsumowanie realizacji zadania.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dzięki umowie zawartej pomiędzy Miastem Limanowa a Limanowskim Domem Kultury jednostka otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania: „ Wsparcie rozwoju i promocja twórczości Orkiestry Dętej Echo Podhala – poprzez doposażenie jej w niezbędne instrumenty i akcesoria muzyczne”

Zadanie realizowane jest w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”.

Konieczność poprawy warunków w jakich funkcjonuje orkiestra jest ważna, wynika ona z faktu znaczenia zespołu dla regionu, dla mieszkańców. Orkiestra Dęta „ECHO PODHALA” jest najdłużej działającym zespołem upowszechniającym kulturę muzyczną na terenie Miasta Limanowa. Prezentując współczesne opracowania klasyki muzycznej i folkloru, na stałe wpisała się w jego pejzaż kulturalny.

Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 10 000 zł przeznaczone zostało na zakup niezbędnych instrumentów muzycznych: saksofonów altowych i tenorowych oraz puzonu.

Zakup brakujących instrumentów muzycznych przyczyni się nie tylko do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze, stworzone zostaną warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania ich pasji, talentów i postaw aktywnych. Niewątpliwie realizacja zadania wpłynie na podniesienie atrakcyjność wystąpień orkiestry i prezentowanych programów artystycznych w trakcie uroczystości, obchodów historycznych rocznic, świąt państwowych, uroczystości religijnych, zmobilizuje do dalszej owocnej pracy jej członków, doskonalenia warsztatu i różnicowania repertuaru tak by zapewniać niezwykłe wrażenia artystyczne i cieszyć wszystkich do których kierować będą swój program artystyczny.

Plakat opracowano o: Broszura plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy