bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” wsparcie finansowe dla Orkiestry Dętej Echo Podhala.


Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. wniosek Miasta Limanowa otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej na doposażenie Orkiestry Dętej Echo Podhala, działającej w ramach Limanowskiego Domu Kultury w ramach konkursu pod nazwą „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” .

Głównym celem realizacji zadania jest stwarzanie warunków do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych wśród dzieci, młodzieży poprzez wsparcie rozwoju i promocję twórczości Orkiestry Dętej Echo Podhala. W ramach realizacji zadania doposażona zostanie ona w niezbędne instrumenty muzyczne.

Na mocy zawartej umowy za realizację zadania odpowiedzialny będzie Limanowski Dom Kultury.
 
Już teraz zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.ldk.limanowa.pl jak i profilu  Limanowskiego Domu Kultury na Facebooku, gdzie znajdą Państwo informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w zadania.
 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy