bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Maria Brylak – Załuska wśród wyróżnionych nagrodą im. Oskara Kolberga.


Z radością informujemy, iż wśród laureatów 46. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w kategorii „badacze, naukowcy i animatorzy” znalazła się Pani Maria Brylak-Załuska - wybitna etnografka, folklorystka, badaczka kultury ludowej Karpat, autorka publikacji, ekspozycji muzealnych, koncepcji wystawienniczych w muzeach skansenowskich Polski południowej, wykładowczyni seminariów folklorystycznych. Pani Maria od lat konsultuje i animuje społeczny ruch regionalny w Małopolsce.

Pani Maria od lat wspiera merytorycznie Limanowski Dom Kultury. W roku 2017 zaangażowana była w realizację projektu pt. „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego” gdzie udzieliła obszernych komentarzy dotyczących tradycyjnych strojów regionu lachowskiego.

 

Nagroda im. Oskara Kolberga to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce zostało ustanowione w 1974 roku. Jej patronem jest Oskar Kolberg (1814-1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Pani Marii, składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud i zaangażowanie wkładane w promowanie, upowszechnianie, kultywowanie rodzimej tradycji oraz przekazywanie jej młodemu pokoleniu.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy