bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Od śpiewaka po zespoły - kategorie Limanowskiej Słazy


W Festiwalu Folklorystycznym Limanowska Słaza biorą udział osoby, którym folklor i muzyka ludowa nie są obce. Każdy z uczestników zgłosił się do jednej z ośmiu kategorii, które oceniać będzie komisja artystyczna w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog), Michalina Wojtas (choreograf), Artur Czesak (dialektolog) i Benedykt Kafel (etnograf).

Wśród kategorii konkursowych są:
 
  1. Zespół Regionalny - najbardziej widowiskowa kategoria, w której biorą udział zespoły regionalne prezentujące program, który musi być wierny tradycjom danego regionu. W ubiegłym roku zwycięzcami w tej kategorii byli „Śwarni Łojce”, „Przyszowianie”, „Kasinianie-Zagórzanie” w kategorii dorosłej i „Pnioki” w kategorii dziecięcej.
  2. Muzyka Ludowa - w tej kategorii zobaczymy przegląd regionalnych kapel ludowych, które swoją muzyką zobrazują bogactwo muzyczne poszczególnych regionów. Laureatami w tej kategorii w roku 2014 byli „Mali Łostowianie” w kategorii młodzieżowej oraz „Kasinianie-Zagórzanie” w kategorii dorosłej.
  3. Grupa śpiewacza - odpowiednik muzyki ludowej jeśli chodzi o śpiew. Grupa śpiewacza prezentuje dorobek swojego regionu dzięki pieśniom tradycyjnym, posiadającym odpowiednie gwarowe brzmienie. Najlepszymi w tej kategorii w 2014 roku okazała się grupa „Gorce”.
  4. Instrumentalista - kategoria przeznaczona dla solistów muzyków, którzy muszą zaprezentować swój talent na instrumentach tradycyjnych. Wśród ubiegłorocznych laureatów byli: Bronisław Kaczor, Dorota Jędrzejek, Tobiasz Krzysztof, Rafał Kapera, Karol Adamczyk i Hubert Adamczyk.
  5. Śpiewak Ludowy - kolejna spośród kategorii przeznaczonych dla solistów. Śpiewak może samodzielnie przygrywać sobie na tradycyjnym instrumencie w trakcie śpiewu. Laureatami z 2014 roku są Zuzanna Franczyk, Barbara Stożek i Urszula Woźniak.
  6. Grupa regionalna, obrzędowa - jest to kategoria adresowana do grup, które nie posiadają statusu zespołów regionalnych. Pozostałe zasady i kryteria są natomiast te same co w przypadku zespołów regionalnych. W 2014 roku zwycięsko z tej kategorii wyszły dwa Koła Gospodyń Wiejskich: z Podłopienia i z Pisarzowej.
  7. Gawędziarz - trzecia kategoria solowa, tym razem skierowana do osób, które specjalizują się gawędzie ludowej, a więc w gatunku literatury ludowej, który ma formę przekazu ustnego. Najlepszymi gawędziarzami 2014 roku byli Maria Markiewicz, Marlena Kasprzycka i Monika Cepielik.
  8. Mistrz i uczeń - ta kategoria polega na przedstawieniu przez mistrzów - muzyków lub śpiewaków swoich uczniów prezentujących tradycyjną grę lub śpiew. W ubiegłym roku najlepszym mistrzem okazał się Sławomir Bryniak z uczniem Piotrem Pałką.

W każdej z tych kategorii będzie oceniana nie tylko umiejętność wykonania, ale i wierność tradycji i regionalnemu brzmieniu prezentowanych utworów.

Przypominamy, że 41. Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza potrwa do 8 listopada.

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem Limanowskiej Słazy jest Limanowski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian. Festiwal wspiera również Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.”

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy