bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Ogłoszenie - nabór na stanowisko kasjer kina Klaps


Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury

ogłasza nabór na stanowisko Kasjer Kina Klaps.Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Czas pracy: od poniedziałku do piątku (zgodnie z utworzonym repertuarem kina Klaps). Przykładowy repertuar kina na stronie www.ldk.limanowa.pl


1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • zdolność pracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows)

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • doświadczenie w pracy;
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania;
 • dyspozycyjność;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność;
 • zainteresowanie w kierunku kina i filmu.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Do obowiązków kasjera kina Klaps należy:
 • obsługa informacyjna klientów,
 • sprzedaż biletów na seanse kina Klaps,
 • obsługa programu kasy kina – wprowadzanie tytułów, repertuaru do programu,
 • przygotowywanie wizerunku korytarza kina,
 • przygotowanie i wysyłka frekwencyjnych raportów tygodniowych z wyświetlania filmów do Apollo Film,
 • przygotowywanie i wysyłka raportów z wyświetlania filmów do dystrybutorów,
 • obsługa widowni kina – dbałość o przestrzeganie Regulaminu Sali Widowiskowej,
 • rozdawanie, czyszczenie i zbieranie okularów do projekcji 3D.

Kasjer ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia znajdujące się w kasie kina oraz za środki pieniężne ze sprzedaży biletów kinowych.


4. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i inne dodatkowe kwalifikacje.
 • kopia dowodu osobistego;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Limanowskiego Domu Kultury:

ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, drogą pocztową, bądź drogą mailową biuro@ldk.limanowa.pl. do dnia 10 stycznia 2017 r., do godz. 12:00 z dopiskiem "Kasjer Kina Klaps".


Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)" oraz własnoręcznym podpisem.


Limanowa, dnia 02 stycznia 2017 roku.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy

Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

„Limanowski Dom Kultury w Limanowej” przy pomocy niniejszego serwisu przetwarza Twoje dane osobowe, co odbywa się m.in. przy użyciu plików cookies.

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Jeśli się zgodzisz, zastosujemy pliki cookies również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.