bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Ogłoszenie o przetargu „Zakup i montaż foteli kinowych w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury ” - rozstrzygnięcie


wg rozdzielnika

__________________________

 

 

Limanowa, dnia: 17.06.2015r.

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż foteli kinowych
w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury
.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia:

 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca CAVEA DESIGN Sp z o.o.,
ul. Kołowa 7/12, 30-134 Kraków.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 237 734,40 zł oraz okresie gwarancji jakości: 60 miesięcy, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

 

Oferta Nr 2:

BLOND’S PROMOTION Wojciech Blond, ul. Rafaela 5, 03-604 Warszawa. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

 

Oferta Nr 3:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

 

Oferta Nr 4:

MEGAN SEATING” Sp. z o.o., Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 71,94 pkt, w tym:

- kryterium cena: 61,94 pkt

- kryterium gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 5:

CAVEA DESIGN Sp. z o.o., ul. Kołowa 7/12, 30-134 Kraków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena
i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość
100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 6:

FINDOM Co” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 88/4, 41-809 Zabrze. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 97,54 pkt, w tym:

- kryterium cena: 87,54 pkt

- kryterium gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Otrzymują:

 

  1. Tablica ogłoszeń w LDK

  2. www.ldk.limanowa.pl
     

  3. a/a

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy