bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Orkiestra Dęta Echo Podhala na warsztatach z musztry.


Na przełomie kwietnia i maja członkowie Orkiestry Dętej Echo Podhala wzięli udział w niezwykle interesujących warsztatach z musztry dedykowanych muzykom wchodzącym w skład amatorskich orkiestr dętych jak i wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi orkiestry dętej.
Warsztaty poprowadził Pan Stefan Żuk, muzyk, tamburmajor i kapelmistrz sławnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, stacjonującej w Nowym Sączu. Prawdziwa "dusza" Podhalańczyków, "ojciec" sukcesów osiąganych w prezentowaniu efektownej musztry paradnej. W trakcie zajęć ich uczestnicy poznali min. techniki dyrygowania oraz elementy musztry ogólnej i paradnej.
Orkiestra, która w 2018 roku obchodziła swój jubileusz 95 lat istnienia, od lat pełni funkcję kulturalnego ambasadora Ziemi Limanowskiej Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, podczas obchodów historycznych rocznic, świąt państwowych oraz w czasie uroczystości religijnych. Udział w projekcie to nie tylko szansa na dalszy rozwój orkiestry ale i celebracja rocznicy jej powstania. Efekty zrealizowanych w ramach operacji działań podziwiać będziemy mogli w trakcie zaplanowanych na okres wakacyjny koncertach.
To kolejne działanie realizowane w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian operacji pn. ”Echo Podhala - z muzyką przez pokolenia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedsięwzięcie 1.2.8 Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji o operacji na stronie www.limanowianie.pl jak i profilu fanpage stowarzyszenia na Facebooku,
 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy