bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Poznaliśmy laureatów X "Beskidzkiej Podkówecki"


3 października, w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury miał miejsce X Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka", w tym roku organizowany przez Miasto Limanowa oraz LDK. Na scenie wystąpiło 11 zespołów, z których jury konkursowe wyłoniło laureatów.

 

X Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka", organizowany był w ramach projektu Odkryj Beskid Wyspowy 2021 – niezapomniane uroki „Beskidzkich Wysp”. Do udziału w festiwalu zgłoszonych zostało 11 zespołów z gmin położonych w obrębie Beskidu Wyspowego. Była to okazja do zaprezentowania tradycji i zwyczajów Lachów, Białych Górali, Zagórzan, Kliszczaków, Podhalan zamieszkujących teren Beskidu Wyspowego.
Przedsięwzięcie organizowane jest przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego rok rocznie na zakończenie akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” i dostarcza wielu pozytywnych emocji występującym zespołom, służąc pielęgnowaniu i kultywowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i folkloru.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 i było prowadzone przez Stanisława Przybylskiego, któremu towarzyszyła tłumaczka na język migowy Monika Kwaśnik-Stromidło.

Jury konkursowe w składzie: Michalina Wojtas, Patryk Rutkowski oraz Paweł Miśkowicz dokonali oceny 11 występujących zespołów, spośród których wyłonieni zostali laureaci, którym na scenie nagrody wręczali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Czesław Szynalik - pomysłodawca akcji "Odkryj Beskid Wyspowy" oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut. Nie zabrakło również gratulacji z okazji jubileuszowej edycji festiwalu, a także rocznicowego tortu.

Galeria zdjęć z festiwalu na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/galerie/x-festiwal-zespolow-regionalnych-beskidu-wyspowego-beskidzka-podkowecka

 

Dziękujemy wszystkim występującym zespołom, instruktorom i kierownikom, a także zgromadzonej widowni za obecność. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym pielęgnowaniu naszej rodzimej tradycji.

 

Wydarzenie było transmitowane za pośrednictwem oficjalnej strony akcji "Odkryj Beskid Wyspowy".

 

 

Zadanie "Odkryj Beskid Wyspowy 2021 - niezapomniane uroki "Beskidzkich Wysp", odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert "Małopolska Gościnna"

 

Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej.

 

,,PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej X Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, który odbył się w dniu 3 października 2021 roku w Limanowskim Domu Kultury w Limanowej.

 

Komisja w składzie:


1. Michalina Wojtas – choreograf
2. Patryk Rutkowski – etnograf
3. Paweł Miśkowicz – muzyk


po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 zespołów (w tym 3 dziecięcych i 8 dorosłych):


1.„Dzieci Gór Beskidu” z Podłopienia
2.„Cyrniawa” z Krzeczowa
3.„Mali Słopniczanie” ze Słopnic
4.„Limanowianie” z Limanowej
5.„Gorce” z Kamienicy
6.„Banda Burek” z Wiśniowej
7.„Kijom Worci” z Pisarzowej
8.„Dolina Mszanki” z Mszany Górnej
9.„Śwarni Łojce” z Sadku-Kostrzy
10.„Przyszowianie” z Przyszowej
11.„Skrzydlanie” ze Skrzydlnej
postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Kategoria dziecięca:


- I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) otrzymuje zespół:
„Mali Słopniczanie” ze Słopnic
- II miejsca nie przyznano
- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych) otrzymuje zespół:
„Cyrniawa” z Krzeczowa

Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) otrzymuje zespół:
„Dzieci Gór Beskidu” z Podłopienia za zaangażowanie dzieci w prezentacji

Kategoria dorosła:


- I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) otrzymuje zespół:
„Śwarni Łojce” z Sadku-Kostrzy
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1200,00 zł (tysiąc dwieście złotych) otrzymują zespoły:
„Dolina Mszanki” z Mszany Górnej
„Gorce” z Kamienicy

- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900,00 zł (dziewięćset złotych) otrzymuje zespół:
„Limanowianie” z Limanowej

Wyróżnienie w wysokości 400 zł (czterysta złotych) otrzymują zespoły:
- „Kijom Worci” z Pisarzowej za śpiew oraz dobrze wykonany taniec krzyżok
- „Przyszowianie” z Przyszowej za zróżnicowanie męskiego stroju

Komisja Artystyczna po obejrzeniu 11 programów pragnie zauważyć, że musiała zgodnie z regulaminem odjąć punkty kilku zespołom za przekroczenie regulaminowego czasu prezentacji, co obniżyło ich ocenę. Dodatkowo zachęcamy do konsultacji programów ze specjalistami w dziedzinie folkloru przed prezentacją programów na festiwalu.
Komisja wyraża wdzięczność władzom Miasta Limanowa na czele z Burmistrzem Władysław Biedą za przychylny stosunek do imprezy, pomoc finansową i organizacyjną. Panu Czesławowi Szynalikowi i Forum Gmin Beskidu Wyspowego za kontynuację Festiwalu. Dziękujemy Dyrektor LDK Magdalenie Szyczgieł-Smaga i wszystkim pracownikom za przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu. W szczególności Komisja dziękuje instruktorom i kierownikom zespołów oraz zgromadzonej widowni, a także panu Stanisławowi Przybylskiemu za sprawne prowadzenie festiwalu oraz pani Monice Kwaśnik-Stromidło za tłumaczenie na język migowy.

 

Na tym protokół podpisano

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy