bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Prawie 350 000 zł dla Kina Klaps od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Limanowski Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację dwóch zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój kin.  

W ramach Priorytetu I: MODERNIZACJA KIN Limanowski Dom Kultury zrealizuje zdanie pn. „Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych” na które otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 000 zł.

Drugie zadanie pn.” Zakup zestawu cyfrowego do sali kinowej Kina Klaps w Limanowej.” otrzymało wsparcie  w kwocie  168 290,50 i realizowane jest w ramach Priorytetu II: CYFRYZACJA KIN.

Zachęcamy do śledzenia strony www.ldk.limanowa.pl gdzie na bieżąco będą informowani Państwo o przebiegu i zakresie prac realizowanych w ramach w/w zadań.

Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje ustawowe zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii.
Głównym celem Programu Rozwój kin  jest:
1) tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej
sztuki filmowej;
2) wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych;
3) dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy